Betingelser

Valhalla Racing modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB.


Indhold

1. Generelt
2. Indgåelse af aftale
3. Levering
4. Priser
5. Betaling
6. Fortrydelsesret
7. Reklamationer
8. Regler
9. Ansvar
10. Personoplysninger
11. Forsikringer
12. Kontakt

1. Generelt

 1. Disse betingelser gælder for dit køb af events hos VR fysisk og på vores hjemmeside www.ValhallaRacing.dk
 2. Valhalla Racing er ejet og drives af Valhalla Racing ApS, Bibliotekvej 49, 2650 Hvidovre. Tlf.: 40 57 57 05. CVR-nr.: 38 46 85 29. E-mail: Info@Valhallaracing.dk.  

2. Indgåelse af aftale

 1. En juridisk bindende aftale mellem dig og VR er først indgået, når du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen modtages ved betaling for arrangementet.  Indtil du modtager en ordrebekræftelse, er VR berettiget til at annullere din ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer.

3. Levering

 1. VR leverer ydelsen på det af ordren, fremgående tidspunkt. Ydelsen leveres ved afholdelse af arrangementet, helt eller delvist.  Den tilsendte kvittering for ordren, anvendes som adgang til arrangementet.
 2. VR forbeholder sig retten til at ændre både tid og dato for leveringstidspunktet for ydelsen, indtil 14 dage før det oprindelige afholdelses tidspunkt.

4. Priser

 1. Alle priser er angivet i danske kroner, inkl. moms. Undtaget er forsikringer, der er momsfrie.

5. Betaling

 1. For at handle med VR skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort, som vi accepterer eller gøre brug af betaling igennem enten mobilepay eller bankoverførsel.
 2. På www.VahallaRacing.dk kan du betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, VISA, Eurocard/MasterCard og Maestro.
 3. Der tages gebyr ved betaling med udenlandske kredit- og betalingskort. Obs. Ved evt. bankoverførsel er du ikke omfattet af indsigelsesordningen.  
  1. Beløbet hæves straks fra din konto, når ordren er modtaget. Alle betalingstransaktioner gennemføres via af NETS. Alle kortoplysninger transmitteres krypteret via en SSL kryptering (Secure Socket Layer).

6. Fortrydelsesret

 1. VR tilbyder billetter til events og arrangementer. VR er derfor ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret jf. købeloven.
 2. Såfremt du er nød til at melde afbud og ikke kan deltage i det købte arrangement, tilbydes der følgende:
  1. Senest 30 dage før: tilgodebevis på 80 % af købsprisen
  2. Senest 14 dage før: Tilgodebevis på 30 % af købsprisen
  3. under 14 dage før: Tilgodebevis på 15% af købsprisen. Meddelelse kan gives til VR på www.ValhallaRacing.dk, e-mail: Info@valhallaracing.dk eller sendes til Valhalla Racing, Att.: Afbud, Bibliotekvej 49, 2650 Hvidovre.
  I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, Hvilket event du ikke kan deltage i samt datoen for afholdelse.  
 3. Du kan melde afbud ved blot at nægte modtagelse af ydelsen ved udeblivelse, uden samtidigt at give os tydelig meddelelse om, at du gerne vil melde afbud.
 4. Ved afbud, meldes der afbud på hele det købte arrangement, der kan dermed ikke fravælges eller udstedes tilgodebevis for afbud af enkelte dage købt i en event.
 5. Tilgodebeviset fremsendes på mail ved modtagelsen af afbuddet og kan udelukende anvendes til køb af events hos VR.

7. Reklamationer

 1. Du skal reklamere snarest muligt og altid inden for rimelig tid efter, at du er blevet opmærksom på en fejl eller mangel ved VR’s events.
 2. VR er kun ansvarlig for de på hjemmesiden specificerede ydelser der er tilknyttet en event. Se tillige under punktet ansvar.
 3. Oplysning om klagemuligheder
  1. Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores kundeservice på tlf: 40575705 eller på e-mail.
  2. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning kan du klage til Center for klageløsning, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. www.forbrug.dk.
  3. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – www.ec.europa.eu.odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

8. Regler

 1. Det påhviler dig som deltager at gøre dig bekendt med nedenstående reglement.  Det er afgørende, at du retter henvendelse til den arrangementsansvarlige, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 2. Enhver hensynsløs eller på anden måde uforsvarlig opførsel, udelukker kørsel på anlægget, og kan efter den arrangementsansvarlige frie skøn medføre bortvisning.  (bortvisning medfører ingen refusion eller tilbagebetaling)
 3. Du skal deltage i førermøde med gennemgang af reglerne for arrangementet.
 4. Forinden kørslen skal der være der kontrol af din motorcykel. Dette er en sikkerhedsgennemgang af din motorcykel, hvor den arrangementsansvarlige og du i fællesskab kontrollerer, at motorcyklen er i forsvarlig stand. Der kontrolleres bl.a. følgende: Bremser, styretøj, dæk mv. Bemærk, at det altid er dit ansvar, at motorcyklen er i forsvarlig stand.  Skønnes din motorcykel ved sikkerhedsgennemgangen eller i løbet af dagen ikke at være i forsvarlig stand, kan den arrangementsansvarlige pålægge dig at indstille kørslen, indtil  forholdet er bragt i orden (Kørselsforbud i kraft af sikkerhedspåbud medfører ingen refusion eller tilbagebetaling.
 5. Deltageres motorcykler må ikke støje mere end gældende baneregler, orienter dig altid på banens egen hjemmeside eller spørg ved bestilling.
 6. Al færdsel eller ophold i pitområdet er forbudt, medmindre de venter på tur til at gennemføre kørsel, og at dette tidspunkt er umiddelbart forestående.
 7. Står man ikke umiddelbart overfor at skulle køre, er man at betragte tilskuer og skal opholde sig bag indhegningen til pitområdet/kørebanen.
 8. Der kan i særlige tilfælde meddeles tilladelse til anden færdsel i pitområdet af arrangementsansvarlige. Det er under ingen omstændigheder tilladt at færdes til fods på banearealet.
 9. Officials anvisninger skal altid efterkommes.
 10. Alle løse, eventuelt ikke-fastmonterede dele eller effekter skal fjernes fra motorcyklen inden kørsel og det er påbudt at anvende godkendt styrthjelm
 11. Det er ikke tilladt at være under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer eller anden medicin der kan påvirke kørslen.  Således må der ikke være indtaget højere værdier end hvad færdselsloven normalt angiver for kørsel udenfor private anlæg.

9. Ansvar

 1. Enhver deltagelse sker for egen regning og på eget ansvar. VR er ikke ansvarlige for skader forvoldt af deltagere og deres evt. gæster.  Deltagerne står selv for enhver forsikring, som de skønner nødvendige for at dække deres risiko og deltagerne har selv pligt til at gøre sig bekendt med, i hvilket omfang deres  ulykkesforsikring dækker eventuelle skader på krop eller ejendele i forbindelse med deltagelse i aktiviteter hos VR. Dette omfatter også skade på. 3. person eller dennes ejendele.
 2. Der kan forekomme midlertidige stop i kørslen, her kan eksempelvis nævnes:
  1. Sikkerhedsafbrydelser ved styrt, oliespild, eller lign.
  2. Afbrydelser ved dårligt vejr.
  3. Arrangementsansvarlige suspenderer kørslen.
 3. Der kompenseres ikke for afbrydelser af nogen art i medfør af ovennævnte punkter eller andre grunde der kunne medføre et ophold i kørslen. Dette uanset afbrydelsens længde.

10. Personoplysninger

 1. Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om dine køb og betalingsdata), for at kunne opfylde  aftalen med dig, for at kunne efterkomme dine anmodninger og for at kunne sende dig nyhedsbreve og markedsføring.  Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre vi er berettiget hertil, dog vil videregivelse kunne ske i forbindelse med en omstrukturering eller salg af vores aktivitet.  Al behandling og videregivelse af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven.
 2. Den dataansvarlige er Valhalla Racing ApS, Bibliotekvej 49, 2650 Hvidovre, og du kan ved henvendelse hertil få oplysninger om, hvad der er registreret om dig.  De registrerede oplysninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven.

11. Forsikringer

 1. VR tilbyder, at du kan tegne en forsikring for banekørsel. Hvis du ønsker at tegne en forsikring, kan du finde priserne samt vilkårene på vores hjemmeside.
 2. Der er 14 dages fortrydelsesret på forsikringer.

12. Kontakt

 1. Hvis du ønsker at kontakte Valhalla Racing findes vores kontaktoplysninger under ”KONTAKT

Tire icon

Send os en besked

Vil du booke en trackday, eller har du spørgsmål? Her kan du sende os en besked med detaljer, hvorefter vi vil besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.  Du er også velkommen til at ringe til os inden for vores telefontider.

Tak! din besked er modtaget!
Der opstod en fejl. Prøv igen.