Persondatapolitik

1          INDLEDNING

1.1       Når du kontakter eller interagerer med os,behandler Valhalla Racing ApS som dataansvarlig forskellige personoplysningerom dig.

1.2       I denne persondatapolitik kan du læse om,hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne persondatapolitik gælder forvores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med, at dukontakter os og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

  

2          OPLYSNINGER, SOM DU GIVER,NÅR DU KOMMUNIKERER MED OS 

2.1       Når du kontakter os, eksempelvis via e-mail, vildin henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformation,oplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andrepersonoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disseoplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse. På tilsvarendevis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere en evt.virksomhed, som du repræsenterer.

2.2       Vores hjemmel til at behandle ovennævntepersonoplysninger er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitimeinteresse er, at vi skal kunne behandle dine personoplysninger for at kunnebesvare din henvendelse, oprette dig som kunde eller sende faktura ellermateriale til dig eller den virksomhed, du repræsenterer. Vores hjemmel erdatabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3       Hvis der er indgået en aftale med digpersonligt, vil vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger være voresaftalegrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.4       Som udgangspunkt behandler vipersonoplysningerne, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem digeller den virksomhed, du repræsenterer, og os, og derefter i op til 6 år for atkunne overholde bogføringsmæssige lovkrav.

 

 

3         OPLYSNINGER OM DIG MODTAGETFRA TREDJEMAND

3.1       Nogle gange kan vi modtage personoplysninger omdig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dettekan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytningtil din arbejdsgiver. Vores hjemmel til at behandle oplysninger er i denforbindelse forfølgelsen af vores legitime interesse i at kunne kontakte digsom kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Dette sker med hjemmeli databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

3.2       Tidsrummet, i hvilket vi opbevarer oplysninger,som vi modtager fra tredjemand, afhænger normalt af den aftale, som vi harindgået med den pågældende tredjemand. Se punkt 2.4 ovenfor.


 

          MODTAGERE ELLER KATEGORIER AFMODTAGERE

4.1       Vi videregiver som udgangspunkt ikkepersonoplysninger omfattet af denne persondatapolitik til tredjemand uden ditsamtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvisdette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmeltil sådan videregivelse er da den samme som beskrevet oven for i forhold tilvores egen behandling.

4.2  Vi overlader i enrække tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere.

Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hosen ekstern leverandør.

 

 

5          DINE RETTIGHEDER

5.1       Du har efter databeskyttelsesforordningen enrække rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis duvil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

-       Ret til at seoplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, somvi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

-       Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret tilat få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

-       Ret til sletning:I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, indentidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

-       Ret tilbegrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen afdine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænsetbehandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fraopbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtigesamfundsinteresser.

-       Ret tilindsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellerlovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelsemod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

-       Ret til attransmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til atmodtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt ogmaskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra éndataansvarlig til en anden uden hindring.

5.2       Du kan læse mere om dine rettigheder iDatatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

        KLAGEMULIGHED OG KONTAKT

6.1       Du har ret til at indgive en klage tilDatatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dinepersonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

6.2       Du kan ligeledes gøre indsigelse imod voresbehandling af dine personoplysninger samt eksempelvis bede os rette, slette,begrænse, overføre eller stoppe behandlingen. 

6.3   Såfremt du har spørgsmål eller kommentarertil behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakteos. Vores kontaktinformationer er:

ValhallaRacing ApS, Biblioteksvej 49, DK - 2650 Hvidovre
e-mail: info@valhallaracing.dk.

Tire icon

Send os en besked

Vil du booke en trackday, eller har du spørgsmål? Her kan du sende os en besked med detaljer, hvorefter vi vil besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.  Du er også velkommen til at ringe til os inden for vores telefontider.

Tak! din besked er modtaget!
Der opstod en fejl. Prøv igen.